Pääkäyttäjän ohjeita

Käytön aloitus

NettiHPK toimitetaan ryhmän pääkäyttäjälle yleensä ilman harjoitustapoja ja raportteja. Koska  tarpeet vaihtelevat, vaihtelevat myös näiden sisällöt. Käytön aloittamiseksi on ainakin luotava harjoitustavat; raportteja voi viilata vapaasti myöhemminkin. NettiHPK:n toimintaperiaate on normaalia taulukkomuotoista harjoituspäiväkirjaa kehittyneempi, joten näiden ohjeiden lukeminen saattaa helpottaa merkittävästi käytön aloitusta (myös normaalilla käyttäjällä).

Harjoitustapojen luonti on ehkä kriittisin vaihe käyttöönotossa. Harjoitustapa nettiHPK:n yhteydessä tarkoittaa pienintä harjoitusten laskennalliseen kuvaukseen käytettävää osaa. Se voi olla esim. Juoksu: verryttely, Golf:Puttitreeni tai kestävyysurheilijoille tuttu käsite "PK1". Niitä voi olla harjoituksessa useita (esim. verryttely 30' + intervallit 20' + verryttely 30').

Se kuinka monta harjoitustapaa haluaa tehdä, riippuu paljolti lajista ja harrastaneisuuden tasosta. Mitä monipuolisemmin eri harjoitustavat on eroteltu, sitä enemmän tietoa harjoittelusta on laskettavissa. Kuntohiihtäjälle saattaa hyvinkin riittää esim. hiihto:kevyt, hiihto:reipas ja juoksu, kun kilpatason kestävyysurheilijan harjoitustapalistassa saattaa olla kymmeniä rivejä.

Laaja harjoitustapalista lisää aavistuksen täyttövaivaa etenkin alussa, mutta palkitsee analyysi-intoisen valmentajan. Alla olevassa kuvassa on esimerkki maltillisesta kilpasuunnistajan harjoitustapalistasta ja kahdesta niistä tehdystä raportista. Monet haluavat erotella vielä paljon muutakin esim. intervalli treenit, pyöräilyn ja hiihdon. Tällöin lista kasvaa vielä entisestään.

Kaavio harjoitustavoista ja raporteista sekä niiden relaatioista.

Harjoitustapojen hallintaan siirrytään päävalikosta: Hallinta -> Hallitsemasi harjoitustavat. Klikkaa "uusi" ja eteesi aukeaa uusi ikkuna, jossa syötät harjoitustapoja. Täytä ainakin harjoitteen nimi, harjoituslaji (täytettäessä ja näytöllä yleensä kaksoispisteen vasemmalla puolella) sekä klikkaa ryhmäsi aktiiviseksi (saattaa olla useita). Harjoitustavan mallinnukseen kuuluu aina aika. Lisäksi voit analyysejä varten tallentaa kolme muuta yksikköä (esim. km, virheitä, noususumma). Ne ovat käytössä jos asetat yksikön.

Toisin kuin "traditionaalisissa" harjoituspäiväkirjoissa, nettiHPK ei sido harjoitteita kirjausvaiheessa mihinkään erityiseen tehoryhmään. Itseasiassa nettiHPK ei periaatteessa kirjausvaiheessa analysoi tietoja mitenkään, vaan vain tallentaa mallinnetun harjoituksen. Palvelimen jaksaa asettaa harjoitukset haluttuihin sarakkeisiin silmänräpäyksessä aina sitä pyydettäessä. Tästä johtuen samasta aineistosta voidaan myös tehdä hyvin erilaisia raportteja, eikä aina tyytyä vain normaaliin (kestävyysurheilijalle) PK, VK, MK, Voima analyysiin.

Luodaksesi uuden raportin siirry valikosta: Analysointi ->  Raporttien muokkaus. Lisää uusi raportti ja eteesi aukeaa raportin muokkaus ikkuna. Anna Raportille nimi ja valitse sitä käyttävät ryhmät (mahdollisesti useita). Jotta palvelin voi laskea halutut asiat, on harjoitustavat ryhmiteltävä sopiviin ryhmiin (sarakkeet). Klikkaa lisää sarake. Nimeä harjoitustaparyhmäsi ja valitse laskettava asia ponnahdusvalikosta. Lisää kaikki tähän raporttiin haluamasi ryhmät. Ryhmät lisättyeäsi "ruksittele" harjoitustapasi haluamiisi ryhmiin. Ruksit kertovat palvelimelle mikä harjoitustapa halutaan laskea mihinkin ryhmään. Huomaa että voit samassakin raportissa asettaa harjoitustava kuulumaan useampiin ryhmiin. (Esim. suunnistus raportissa saattaisi olla aika sarake ja virheet sarake).

Ensimmäisen raportin valmistuttua, nettiHPK on valmis käyttöön. Käyttäjiä hallitaan siirtymällä valikosta Hallinta->Käyttäjät osaan.

Jotta käyttäjät näkisivät muiden ryhmässä harjoittelevien tekemiset, heidän on asetettava lukuoikeudet Hallinta valikon Omat tiedot osasta vähintään tasolle Ryhmä näkee kaiken.